ایران اگر زیباست برای همین گوناگونی‌هاست، چه در مرزو بوم آن و چه در فرهنگ آن

پارس

کرد

لر

لک

مردم تبری(مردم مازندرانی)

گیلک

بلوچ

تالش

تات

▪آذری

عرب

ارمنی‌

آشوری

کلدانی

چرکسی

ترکمن

قشقایی

گرجی

0179-282 8012

©2019 by Barbat – Deutsch-persischer Kulturverein e.V. انجمن فرهنگی ایران آلمان بربط. Proudly created with Wix.com